اول خبر | خبر امروز

سال ??، سال “اقتصاد مقاومتي: توليد – اشتغال”

زمان دریافت خبر :
رهبر انقلاب اسلامي فرمودند: به اعتقاد من نقطه‌ي کليدي امسال عبارت است از توليد داخلي؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اينها آن نقاط کليدي اصلي است.

امروز جمعه، 11 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 424

دیگران چه می خوانند