اول خبر | خبر امروز

نگاهي به مهم‌ترين رخدادهاي جهان در سال ????

زمان دریافت خبر :
سال ???? را به سختي مي توان سال خوبي در نظر گرفت، به ويژه هنگامي که جوياي حال جهان باشيم و اکنون، در آستانه سال نو، تنها مي توان اميدوار بود که زخم هاي زمين و مردمانش اندکي التيام يابند.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2606

دیگران چه می خوانند