اول خبر | خبر امروز

انعکاس بازار کساد آجيل شب عيد

زمان دریافت خبر :
انعکاس بازار کساد آجيل شب عيد بندرعباس شهري است که به پايتخت اقتصادي کشور شهرت يافته اما سهم بوميان اين شهر از اقتصاد پويا و پر زرق و برقش بسيار اندک است و قدرت خريد آنها در شب عيد بسيار ناچيز؛ و همين امر بازار خريد آجيل هاي گران قيمت شب عيد را به کسادي کشانده است.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1115

دیگران چه می خوانند