اول خبر | خبر امروز

خطر بزرگ ايران براي عربستان آمريکا وعده داد

زمان دریافت خبر :

در پي شليک موشک بالستيک به پايگاه هوايي ملک سلمان در رياض، رسانه هاي عربي و آمريکايي به فرافکني پرداخته اند و طي فضاسازي رسانه اي، ايران را به مسلح کردن حوثي ها به موشک متهم کرده اند.

نوشته خطر بزرگ ايران براي عربستان/ آمريکا وعده داد اولين بار در باز خبر پديدار شد.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2606

دیگران چه می خوانند