اول خبر | خبر امروز

پيام نوروزي خانواده هاشمي

زمان دریافت خبر :

در اين پيام آمده است: "در آستانه بهار هستيم، تولد دوباره زمين و زمان که اميدوارم به مصداق "حول حالنا " تولد دوباره قلوب ما براي درک بهتر جهان وارتباطي انساني تر باشد.

نوشته پيام نوروزي خانواده هاشمي اولين بار در اخبار پديدار شد.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 482

دیگران چه می خوانند