اول خبر | خبر امروز

پيام نوروزي خانواده هاشمي

زمان دریافت خبر :

در اين پيام آمده است: "در آستانه بهار هستيم، تولد دوباره زمين و زمان که اميدوارم به مصداق "حول حالنا " تولد دوباره قلوب ما براي درک بهتر جهان وارتباطي انساني تر باشد.

نوشته پيام نوروزي خانواده هاشمي اولين بار در اخبار پديدار شد.

امروز جمعه، 11 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 421

دیگران چه می خوانند