اول خبر | خبر امروز

کره جنوبي: آزمايش موتور موشک جديد کره شمالي پيشرفتي معنادار است

زمان دریافت خبر :
کره جنوبي نسبت به آزمايش اخير موتور موشک کره شمالي واکنش نشان داده و آن را نشانگر يک پيشرفت معنادار دانسته است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2606

دیگران چه می خوانند