اول خبر | خبر امروز

گاز جان خانواده 3 نفره کرماني را گرفت

زمان دریافت خبر :
در بررسي هاي انجام شده مشخص شد يک زن و شوهر حدودا 50 ساله به همراه دختر 13 ساله شان هنگام استراحت در منزل بر اثر انتشار گاز منواکسيد کربن دچار گاز گرفتگي شدند و جان خود را از دست داده اند.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 831

دیگران چه می خوانند