اول خبر | خبر امروز

آلبوم «نيمه راه عشق» منتشر مي شود

زمان دریافت خبر :

آلبوم «نيمه راه عشق» براي اولين بار به خوانندگي «اَلِکس» (حامد ذاکري) و با موسيقي «امير حسين کاشانيان» منتشر خواهد شد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3083

دیگران چه می خوانند