اول خبر | خبر امروز

طيب‌نيا: تمامي شرکت‌هاي دولتي قابل واگذاري تا يکسال آينده واگذار خواهند شد

زمان دریافت خبر :
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : برغم برخي مشکلات و موانع تمامي شرکت هاي دولتي قابل واگذاري تا يکسال آينده واگذار خواهد شد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3807

دیگران چه می خوانند