اول خبر | خبر امروز

از اصول و تاثير ماساژ کودکان چه مي دانيد؟

زمان دریافت خبر :
ماساژ کودکان از بدو تولد تا پايان شيرخوارگي در رشد عاطفي و رواني، تکامل اجتماعي و هوشي کودک تاثير بسزايي دارد.

امروز جمعه، 11 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 421

دیگران چه می خوانند