اول خبر | خبر امروز

از اصول و تاثير ماساژ کودکان چه مي دانيد؟

زمان دریافت خبر :
ماساژ کودکان از بدو تولد تا پايان شيرخوارگي در رشد عاطفي و رواني، تکامل اجتماعي و هوشي کودک تاثير بسزايي دارد.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 492

دیگران چه می خوانند