اول خبر | خبر امروز

طيب‌نيا: تمامي شرکت‌هاي دولتي قابل واگذاري تا يکسال آينده واگذار خواهند شد

زمان دریافت خبر :
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : برغم برخي مشکلات و موانع تمامي شرکت هاي دولتي قابل واگذاري تا يکسال آينده واگذار خواهد شد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3486

دیگران چه می خوانند