اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

طيب‌نيا: تمامي شرکت‌هاي دولتي قابل واگذاري تا يکسال آينده واگذار خواهند شد

زمان دریافت خبر :
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : برغم برخي مشکلات و موانع تمامي شرکت هاي دولتي قابل واگذاري تا يکسال آينده واگذار خواهد شد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 465

دیگران چه می خوانند