اول خبر | خبر امروز

150 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت براي اجراي طرح زنجيره توليد در سال 96 به عشاير پرداخت مي شود

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا - رئيس سازمان عشاير ايران گفت: 150 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح زنجيره توليد گوشت قرمز در سال 96 پرداخت مي شود.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2877

دیگران چه می خوانند