اول خبر | خبر امروز

وزير کشور: دولت در پي کاهش مشکل کم آبي است

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا - وزير کشور گفت: دولت تدبير و اميد با حمايت از اجراي طرح هاي آبياري نوين در بخش کشاورزي در پي کاهش مشکل کم آبي در کشور است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3487

دیگران چه می خوانند