اول خبر | خبر امروز

وزير کشور: دولت در پي کاهش مشکل کم آبي است

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا - وزير کشور گفت: دولت تدبير و اميد با حمايت از اجراي طرح هاي آبياري نوين در بخش کشاورزي در پي کاهش مشکل کم آبي در کشور است.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 464

دیگران چه می خوانند