اول خبر | خبر امروز

بايد تمام قد به مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، قيام کرد

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا-بايد تمام قد به مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، قيام کرد و به ظلم و رشوه‌خواري پايان داد.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9387

دیگران چه می خوانند