اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

بايد تمام قد به مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، قيام کرد

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا-بايد تمام قد به مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، قيام کرد و به ظلم و رشوه‌خواري پايان داد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4795

دیگران چه می خوانند