اول خبر | خبر امروز

پيش بيني هاي مهم اقتصاد ايران در سال 96

زمان دریافت خبر :
قيمت ارز در سال پيش رو و مخصوصا از انتهاى فصل تابستان روندى صعودى خواهد داشت . كف قيمت ارز در سال 96 حداقل 4500 تومان پيش بينى مى شود.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1076

دیگران چه می خوانند