اول خبر | خبر امروز

کارهاي بزرگي در حوزه راهداري و حمل و نقل ريلي در دولت يازدهم انجام شده است

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا - وزير راه و شهرسازي گفت: در دولت تدبير و اميد کارهاي بزرگي در حوزه هاي مختلف از جمله راهداري و حمل و نقل ريلي انجام شده است.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 464

دیگران چه می خوانند