اول خبر | خبر امروز

سه گزينه متقاوت اصلاح طلبان، دولتي و کارگزاران براي شهرداري تهران

زمان دریافت خبر :
به اعتقاد ناظرين سياسي اختلافات درباره انتخابات شوراي شهر تهران حتي از رياست جمهوري هم بين دولتي‌ها و اصلاح طلبان چالش برانگيزتر است.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1108

دیگران چه می خوانند