اول خبر | خبر امروز

نگاهي به نقشه ‌راه اصولگرايان براي انتخابات رياست‌جمهوري 96؛ يک لشكر مقابل روحاني

زمان دریافت خبر :

نگاهي به نقشه ‌راه اصولگرايان براي انتخابات رياست‌جمهوري 96؛ يک لشكر مقابل روحاني برخي اصولگرايان مي‌خواهند انتخابات را به سمت دوقطبي‌شدن پيش ببرند تا نامزد اصولگرايان باقي بماند و روحاني. تصور مي‌كنند در چنين شرايطي روحاني را شكست خواهند داد. اتفاقي كه شواهد حاكي از نامحتمل‌بودن آن است. از قضا تجربه نشان داده كه در فضاي دوقطبي، بخت با اصولگرايان يار نيست.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3062

دیگران چه می خوانند