اول خبر | خبر امروز

بدلكار به پايان راه رسيد

زمان دریافت خبر :

انتخاب خبر: به بهانه‌ي پايان فيلم‌برداري بدلكار با عوامل اين فيلم گفت وگويي داشتيم تا از ناگفته‌هاي اين اثر برايمان بگويند.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9386

دیگران چه می خوانند