اول خبر | خبر امروز

نرخ رشد توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي 6 8 درصد است

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا - نرخ رشد توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي کشور طي 9 ماهه سال جاري به 6.8 درصد رسيد.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9372

دیگران چه می خوانند