اول خبر | خبر امروز

قصد تمديد قراردادم با پرسپوليس را ندارم!

زمان دریافت خبر :
هافبک سرشناس پرسپوليس براي تمديد قرارداد شروطي را مطرح كرده است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9380

دیگران چه می خوانند