اول خبر | خبر امروز

شرط كاميابي‌نيا براي تمديد قرارداد با پرسپوليس

زمان دریافت خبر :
هافبك سرشناس پرسپوليس براي تمديد قرارداد شروطي را مطرح كرده است.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4788

دیگران چه می خوانند