اول خبر | خبر امروز

سال 95، مافوق انتظار!

زمان دریافت خبر :
بايد به اين نكته اشاره كنم كه براي اولين‌بار در زمستان سال 95، سقف توليد صنعتي ايران از سال 90، عبور كرد. بر‌اساس‌اين، در‌حال‌حاضر هرچه توليد صنعتي داريم، بالاترين رقم آن در تاريخ ايران به حساب مي‌آيد؛ بنابراين هم نسبتا و هم مطلقا، اقتصاد ايران از ركود خارج شده است؛ چراكه خروج از ركود هم در حوزه صنعت و هم در حوزه كشاورزي كاملا مشهود است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9372

دیگران چه می خوانند