اول خبر | خبر امروز

هواپيماي جديد ايرباس بر باند مهرآباد نشست

زمان دریافت خبر :
هم اکنون اولين هواپيماي جديد ايرباس از مقصد فرانسه بر باند فرودگاه مهرآباد نشست.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2889

دیگران چه می خوانند