اول خبر | خبر امروز

پيشنهاد تحريم فوتبال ايران به بهانه‌ اعدام!

زمان دریافت خبر :
پيشنهاد تحريم فوتبال ايران به بهانه‌ اعدام!
خبرگزاري ايسنا: پايگاه فرانسوي SOfoot فرانسه نوشت که فيفا اخيرا بندي به اساسنامه خود اضافه کرده که در آن با تکيه بر حقوق بشر، درصدد برخورد با کشورهايي است که در استاديوم‌هاي ورزشي اعدام برگزار مي‌کنند. نام ايران نيز به عنوان کشوري که اقدام به اين کار کرده، در گزارش فيفا آمده است. در ?? […]

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2700

دیگران چه می خوانند