اول خبر | خبر امروز

مدير کل IT ستاد مبارزه با قاچاق کالا: بي‌تمايلي وزارت ارتباطات به اجراي طرح رجيستري موبايل

زمان دریافت خبر :
مدير کل فناوري اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دليل شکست پروژه رجيستري در سال ??، تمايلي به ارائه طرحي براي اجراي مجدد اين پروژه براي مقابله با پديده قاچاق گوشيهاي همراه نداشت.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3777

دیگران چه می خوانند