اول خبر | خبر امروز

عوارض استفاده از قليان بر قلب و عروق

زمان دریافت خبر :
عضو هيأت علمي مرکز قلب و عروق مرکز شهيد رجايي گفت: مصرف قليان منجر به انسداد و تنگي عروق تغذيه‌کننده قلب مي‌شود و اين موضوع به مروز زمان سکته‌هاي قلبي را در پي خواهد داشت و اين باور که قليان عوارضي ندارد، باوري اشتباه است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3774

دیگران چه می خوانند