اول خبر | خبر امروز

مجتبي حسيني: نتايج نيمفصل به تاريخ پيوست

زمان دریافت خبر :
سرمربي تيم فوتبال ذوبآهن مي گويد: ما بازي هاي نيم فصل اول ليگ برتر را فراموش کردهايم و نتايج آن ديگر به تاريخ سپرده شدهاند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2407

دیگران چه می خوانند