اول خبر | خبر امروز

?? درصد تلفات رانندگي مازندران مربوط به عابران پياده است

زمان دریافت خبر :
سرهنگ مهدي باقري در گفت‌وگو با هشدار نيوز اظهار داشت: امروزه با افزايش حجم ترددهاي خودرويي در معابر عمومي و گذرگاه‌هاي درون‌شهري برخي عوامل انساني و اعمال و رفتار ناصحيح ناشي از نداشتن تجربه و مهارت کافي در رانندگي موجب بروز...

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2413

دیگران چه می خوانند