اول خبر | خبر امروز

خطرات شکستن قولنج گردن

زمان دریافت خبر :
معمولاً براي کاهش خستگي جسمي در يک روز پرمشغله، با فشار آوردن روي انگشتانمان يا با کج و راست کردن گردن و کمر، کمي خود را کش و قوس مي‌دهيم.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 534

دیگران چه می خوانند