اول خبر | خبر امروز

دستيابي به فناوري توليد پرايد وانت، بعد از بيست سال

زمان دریافت خبر :
خودروسازان براي افزايش ميزان فروش خود ناگزير به بروزرساني محصولات خود هستند و در اين ميان شرکت سايپا نيز فعاليت هايي در اين راستا داشته است که در اين گزارش به بررسي آن مي پردازيم.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 534

دیگران چه می خوانند