اول خبر | خبر امروز

تصوير نخستين هواپيماي ايرباس وارد ايران شد

زمان دریافت خبر :

هم اکنون نخستين هواپيماي تحويلي ايرباس به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" وارد حريم هوايي جمهوري اسلامي ايران شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3770

دیگران چه می خوانند