اول خبر | خبر امروز

سنا طرح لغو اوباماکر را تصويب کرد

زمان دریافت خبر :
سناي آمريکا چند ساعت پس از نخستين نشست خبري ترامپ که به شدت از طرح پوشش بيمه درماني دولت اوباما موسوم به اوباماکر انتقاد کرده بود اين طرح را لغو کرد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3064

دیگران چه می خوانند