اول خبر | خبر امروز

يادداشت مديرعامل بنياد فارابي براي همکاري ? نهاد در توليد يک فيلم

زمان دریافت خبر :
يادداشت عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي درباره همکاري ? نهاد سينمايي در سرمايه گذاري توليد يک فيلم جديد سينمايي، منتشر شد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3058

دیگران چه می خوانند