اول خبر | خبر امروز

نخستين هواپيماي ايرباس شرکت وارد آسمان ايران شد

زمان دریافت خبر :
هم اکنون نخستين هواپيماي تحويلي ايرباس به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" وارد حريم هوايي جمهوري اسلامي ايران شد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3058

دیگران چه می خوانند