اول خبر | خبر امروز

الزام وزارت نفت، نيرو و انرژي اتمي به استفاده از پيمانکاران بومي

زمان دریافت خبر :
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارتخانه هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي را مکلف به استفاده از پيمانکاران بومي واجد شرايط در پروژه‌هاي خود و با شرايط برابر کردند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2367

دیگران چه می خوانند