اول خبر | خبر امروز

آرمان هاي شکست خورده طرح LEZ پشت پرده آلودگي هواي تهران چيست؟

زمان دریافت خبر :
طرحLEZ از نمونه تمهيداتي بود که قريب به يک سال و نيم پيش اجراي آن بر سر زبان ها افتاد اما عليرغم تبليغات بسيار و به گواه آمار،هواي پايتخت در نيمه دوم سال جاري به مراتب از مدت زمان مشابه در سال قبل آلوده تر بوده است.

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند