اول خبر | خبر امروز

توليد کمپوت خرما

زمان دریافت خبر :
يکي از فارغ التحصيلان علوم و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي تبريز براي نخستين بار در کشور موفق به فرموله و توليد کمپوت خرما شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4048

دیگران چه می خوانند