اول خبر | خبر امروز

فيلم رسول خضري: با مصوبه مجلس دولت مکلف به استخدام کارگزاران بيمه کشاورزي شد

زمان دریافت خبر :
رسول خضري, عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه طبق بند "ن" ماده 41 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به تعيين و تکليف کارگزاران بيمه محصولات کشاورزي که خود بيمه نيستند گفت: طبق اين مصوبه که با 160 رأي موافق در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان محترم رسيد دولت مکلف شد اين عزيزان را که حدود 3000 نفر هستند در بانک کشاورزي و صندوق بيمه محصولات کشاورزي استخدام نمايد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2899

دیگران چه می خوانند