اول خبر | خبر امروز

فازهاي ?? و ?? پارس جنوبي آماده بهره برداري است

زمان دریافت خبر :
رئيس هيات عامل ايدرو با بيان اينکه فازهاي ?? و ?? پارس جنوبي به پايان رسيده و منتظر بهره برداري رسمي است گفت : خوشبختانه وزارت نفت در سال هاي اخير به توانمندي ساخت داخل توجه کرده به همين دليل بخش عمده تجهيزات نفتي را در کشور مي سازيم.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2694

دیگران چه می خوانند