اول خبر | خبر امروز

پیشیگیری از آسیب های اجتماعی اولویت نخست دولت تدبیر و امید است

زمان دریافت خبر :

وزیر کشور گفت: توجه به اصل پیشگیری از آسیب های اجتماعی یکی از اولویت های شاخص در دولت در دولت تدبیر و امید است.


امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2367

دیگران چه می خوانند