اول خبر | خبر امروز

? کشته و زخمي بر اثر وقوع انفجار در جنوب بغداد

زمان دریافت خبر :
وقوع انفجار در جنوب بغداد پايتخت عراق ? کشته و ? زخمي برجاي گذاشت.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3776

دیگران چه می خوانند