اول خبر | خبر امروز

آماده شدن الحشد الشعبي براي آغاز مرحله ششم عمليات آزادسازي موصل

زمان دریافت خبر :
نيروها و تجهيزات نظامي بسياري براي کسب آمادگي لازم جهت شروع مرحله ششم عمليات آزادسازي موصل وارد محور الحشد الشعبي در غرب اين شهر شده است.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2890

دیگران چه می خوانند