اول خبر | خبر امروز

فيلمبرداري «آوازهاي عقيم باد» به زودي آغاز مي شود ساخت در بوسني

زمان دریافت خبر :
فيلم بلند داستاني «آوازهاي عقيم باد» به کارگرداني و نويسندگي محسن سوهاني به زودي در لوکيشن هاي کشور بوسني هرزگوين فيلمبرداري مي شود.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3749

دیگران چه می خوانند