اول خبر | خبر امروز

مرگ خاموش سه جوان در خانه باغ

زمان دریافت خبر :
فرمانده انتظامي شهرستان ساوه از مرگ جواني 23 ساله در هنکام کار با موتور آب در اين شهرستان خبر داد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3764

دیگران چه می خوانند