اول خبر | خبر امروز

گمانه زنى درباره رياست هيئت امناي دانشگاه آزاد

زمان دریافت خبر :
سخنگوي دانشگاه آزاد درباره اينکه چه کسي رياست هيئت امناي اين دانشگاه را بعد از آيت الله هاشمي رفسنجاني بر عهده خواهد گرفت، گفت: فعلا در اين زمينه صحبتي نشده است.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3582

دیگران چه می خوانند