اول خبر | خبر امروز

ماجراي ?? دقيقه وحشت مسافران پرواز کرمان

زمان دریافت خبر :
هواپيماي شب گذشته تهران – کرمان به دليل نقص فني يکي از موتورها مجبور به بازگشت به تهران و فرود اضطراري در مهرآباد شد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3069

دیگران چه می خوانند