اول خبر | خبر امروز

گفتمان انقلابي‌گري در برابر توهم ترميدور 3 راهکار براي انتقال ارزش‌هاي انقلابي

زمان دریافت خبر :
اين نسل خود را انقلابي مي‌داند و با تشکيل جبهه‌هاي مردمي، تلاش مي‌کند تا جلوي هرگونه انحراف نسبت به آرمان‌هاي انقلابي را بگيرد. همين رويش‌هاست که جامعه را نسبت به آينده انقلاب اميدوار کرده و اندوه ناشي از کوچ بزرگان را قابل تحمل مي‌کند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2355

دیگران چه می خوانند