اول خبر | خبر امروز

فارابي؛ گريزان از مردم، در جستجوي سعادت!

زمان دریافت خبر :
برترين ها - محمودرضا حائري: ابونصر محمد بن محمد فارابي به سال 260 هجري در قريه فاراب واقع در ماورا النهر متولد شد. سال هاي ابتدايي تحصيل را ماوراالنهر گذراند. سپس به بغداد رفت و در حلقه ي درس متي بن يونس حاضر شد. بعد از آن براي فراگيري منطق نزد ...

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند