اول خبر | خبر امروز

معيني: نتيجه گرايي براي حضور در مسابقات برايمان ملاک نيست

زمان دریافت خبر :
سرپرست کميته جوانان درخصوص حضور در کلاس آموزشي فوتبال در ژاپن و کسب عملکرد تيم ملي نوجوانان در رقابت هاي جام جهاني کوچک سن پترزبورگ صحبت کرد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3058

دیگران چه می خوانند